Home » Odznaczeni Medalem Wojska: Jan J Zef Lipski, Cezary Chlebowski, Stanis Aw Marusarz, Tadeusz Grzes O, Witold Kiedrowski, El Bieta Zawacka by Source Wikipedia
Odznaczeni Medalem Wojska: Jan J Zef Lipski, Cezary Chlebowski, Stanis Aw Marusarz, Tadeusz Grzes O, Witold Kiedrowski, El Bieta Zawacka Source Wikipedia

Odznaczeni Medalem Wojska: Jan J Zef Lipski, Cezary Chlebowski, Stanis Aw Marusarz, Tadeusz Grzes O, Witold Kiedrowski, El Bieta Zawacka

Source Wikipedia

Published August 3rd 2011
ISBN : 9781232688709
Paperback
70 pages
Enter the sum

 About the Book 

?r d?o: Wikipedia. Strony: 68. Rozdzia?y: Jan J zef Lipski, Cezary Chlebowski, Stanis?aw Marusarz, Tadeusz Grzes?o, Witold Kiedrowski, El?bieta Zawacka, Jerzy Pertkiewicz, Henryk Ostrowski, Irena Tomalak, Jan Bielatowicz, KalinaMore?r d?o: Wikipedia. Strony: 68. Rozdzia?y: Jan J zef Lipski, Cezary Chlebowski, Stanis?aw Marusarz, Tadeusz Grzes?o, Witold Kiedrowski, El?bieta Zawacka, Jerzy Pertkiewicz, Henryk Ostrowski, Irena Tomalak, Jan Bielatowicz, Kalina Sk?odowska-Antonowicz, Stanis?aw D?browa-Kostka, Aleksander Tomaszewski, Pawe? D?bski-Nerlich, Jerzy Szuba, W?adys?aw Koba, Adam Studzi?ski, Les?aw Bartelski, Antoni Pajdak, Witold Turkiewicz, W?adys?aw Jezierski, Henryk Bagi?ski, ?ucja Zawada, Emil Gruszecki, Roman Ro?a?owski, Aleksander Stefanowicz, Maria ?yczko, Mieczys?aw Tarchalski, Rajmund Kazimierz ?aszczy?ski, Czes?aw Danowski, Eugeniusz Ajewski, Lech G?uchowski, Marian ?ozi?ski, Waldemar Doniec, Julia Halina Piwo?ska, Leon Fudakowski, Jan Gomo?a, Henryk Jost, Karola Uniechowska, Roman Wajda, Jan Lorys, Bronis?aw J wik, Witold Kucharski, Jolanta Kolczy?ska, Henryk Czapczyk, Jadwiga Beaupr, Stanis?aw Wojciechowski, Tadeusz Ciuk, Zbigniew Sk?odowski, Krzysztof G?uchowski, Stanis?aw Jeute, Jan Kami?ski, Witold Karpi?ski, Eugeniusz Ciepli?ski, Stanis?aw Ormi?ski, Ludwik Wyszogrodzki, Jerzy Stanis?aw Misiak, Barbara Filarska, Zbigniew K?czkowski, Marian Mieszkowski, Halina Martinowa, Tadeusz Go biewski, Stefan Dzier?ek, Stanis?aw Targosz, Stanis?aw Na cz Grzybowski, Zdzis?aw Celarski, Aleksander Ziemkowski, J zef Trendota. Fragment: Jan J zef Lipski (ur. 25 maja 1926 w Warszawie, zm. 10 wrze?nia 1991 w Krakowie) - polski publicysta, krytyk i historyk literatury. Dzia?acz opozycji demokratycznej w okresie PRL. Kawaler Orderu Or?a Bia?ego. Wsp za?o?yciel Komitetu Obrony Robotnik w i Komitetu Samoobrony Spo?ecznej KOR. Cz?onek zarz?du Regionu NSZZ Solidarno Mazowsze. Dzia?acz socjalistyczny, przewodnicz?cy Polskiej Partii Socjalistycznej. Wieloletni przewodnicz?cy pozostaj?cej w podziemiu wolnomularskiej lo?y Kopernik. Senator I kadencji z ramienia Komitetu Obywatelskiego. Latem 1939 uko?czy? szko powszechn? w Warszawie przy ul. Raszy?skiej i zda? egzaminy do Gimnazjum im St...